Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХVІIІ, 2012, кн. 1


ФОЛКЛОР И ОБУЧЕНИЕ

Съставители: Радка Братанова, Евгения Грънчарова

Радка Братанова, Евгения Грънчарова. От съставителите

Ваня Матеева. Фолклорна култура – обредност – обучение

/

Анна Щърбанова. Фолклорно обучение или посвещение

/

Албена Георгиева. Разказването като обучение в традиционната култура

/

Ива Станоева. За обучението в женски дейности в традиционната култура и в съвременността

/

Димитрина Кауфман. Обучение в музикален фолклор

Радка Братанова. „Крадене на занаят“ или още за обучението на професионалния музикант от ансамбъла за народни песни и танци

/

Евгения Грънчарова. Танцовото обучение през ХХ век – характеристики и етапи на развитие

/

Горица Найденова. Стоян Джуджев и специалният клас по музикален фолклор в Държавната музикална академия

/

Етноложки паралели

Ружа Нейкова. Калуш и Чопа/Цопай. Балкано-кавказки фолклорни паралели

/

Докторанти

Бехрин Шопова. Песенното обучение в локалната фолклорна култура на турското население от село Горна Хубавка, Търговищко

/

Мирослав Василев. За професионалното обучение по български танци. Специализираната подготовка на танцовите артисти и хореограф-режисьори в областта на българския фолклорен танц

/

Интервю

Чешката етнология днес. Интервю с Яна Поспишилова

Преглед

Евгения Грънчарова. 43-ти Международен фестивал на планинския фолклор в Закопане, Полша. Международна научна конференция „Фолклорната култура в медиите”

Веселка Тончева. Детски фолклорен фестивал „Орфей пее с морето” – Приморско

Публикувано

Албена Георгиева. Средновековната култура като интегрална цялост: Георги Минчев. Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие. София, ПАМ Пъблишинг къмпани ООД, 2011

In memoriam

Николай Ненов. Иван Донев (1941–2011), основател на Фолклорния танцов театър в Русе


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре