Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLI, 2015, кн. 2


50 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО – КОПРИВЩИЦА

Съставители: Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова, Ива Станоева

Любен Ботушаров. И за какво ни е Съборът в Копривщица?

/

Анна Щърбанова. Съборът в Копривщица – жив музей на българската фолклорна култура

/

Стоянка Бояджиева. Пътят на Събора през годините

/

Галина Денкова. Паметта за националните събори на народното творчество в Копривщица във фондовете на Държавна агенция „Архиви“

/

Веселка Тончева. Националният събор на народното творчество – Копривщица в програмата на Българската национална телевизия

/

Милена Любенова, Стела Ненова. Съборът в Копривщица в контекста на една локална общност

/

Владимир Демирев. Празник ли е фолклорният събор? (Размисли на фолклориста)

/

Памет за събора

Радост Иванова. Националният събор на народното творчество в Копривщица – един уникален български празник

Наталия Рашкова. Анна Илиева: Историята на съборите беше борба – как да поддържаме фолклора

Мила Сантова. Моите спомени от „Копривщица“

Крум Георгиев. Спомени за съборите в Копривщица

Силва Налбантян-Хачерян, Венцислав Велев. Националният събор на народното творчество в Копривщица през погледа на Министерството на културата или по пътя от Десетия до Единадесетия събор

Архиви

Ива Станоева. „Копривщица“ в архивите на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН


В изданието е приложена богата колекция от снимки, която представя Събора на народното творчество в Копривщица от неговото създаване до днес.


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре