Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІ, 2015, кн. 4


СЪВРЕМЕННА ЧЕШКА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА

Съставител: Ярослав Отченашек

Водещ редактор: Владимир Пенчев


Владимир Пенчев. Съвременната чешка фолклористика, етнология и антропология

Ярослав Отченашек. Еротиката в чешките народни приказки и анекдоти

/

Даниела Ставелова. Относно концепта за чешки национален танц: защо и за кого?

/

Зденек Вейвода. Танцовата музика в ръкописите на учителя Иржи Хартъл (1781–1849) от Стара Пака

/

Матей Кратохвил. Филтриране на народното. Народна музика и идеология в Чехословакия през 50-те години на ХХ век

/

Записки от терена

Лубомир Тилнер. От ритуалните жертви към ръченицата в минижупи (Импресии от България)

Юбилейно

Веселка Тончева. За предизвикателствата в науката: Ружа Нейкова на 60 години

Евгения Грънчарова, Веселка Тончева. Наталия Рашкова на 60 години: от музикалната фолклористика до музикалната антропология

Публикувано

Станой Станоев. Ярослав Отченашек, Вихра Баева и др. Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko / Речник на термините от словесния фолклор. България. Прага–София: Етноложки институт – АН на ЧР, ИЕФЕМ – БАН, 2013

Светла Петкова. Хърватските бугарщици и техните български съответствия. Статии и материали. Съставител Стефана Стойкова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015

Преглед

Станой Станоев. Международна научна конференция „Балканите и Балтика в Обединена Европа – история, религия, култура, II“, 1–3 октомври 2014 г., София, ИЕФЕМ


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XLI, 2015


Obsah a anotace v českém jazyce

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре