Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХІХ, 2013, кн. 1


НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Съставител: Мила Сантова

Мила Сантова. От съставителя

Нематериалното културно наследство: нормативни рамки, културни политики, практики

Миглена Иванова. Нематериално наследство и общоевропейски културни политики

/

Валентина Ганева-Райчева. Нематериалното културно наследство на България: политики, практики, носители

/

Ваня Матеева, Володя Златев. Поглед към административно-правната защита на културното наследство в България: от старината до (не)материалното културно наследство

/

Интерпретации

Ива Станоева. Опазване на нематериалното културно наследство: проблеми и интерпретации

/

Мила Сантова. Нематериално културно наследство: ефектът на огледалото и още нещо

/

Експертизата: експерти и елементи

Евгения Грънчарова. Хорото на селския събор – културен феномен на танцовото наследство („Село без сбор няма. Сборът без хоро не може“)

/

Радка Братанова. В търсене на старината. За музикалния елемент в системата „Живи човешки съкровища”

/

Становища

Анна Щърбанова. Проблеми на танцовото културно наследство – идентификация и жива практика

/

Национална система „Живи човешки съкровища – България“

Мила Сантова, Милена Любенова, Стела Ненова. Национална система „Живи човешки съкровища – България”

Милена Любенова. Кандидатурите от Националната система „Живи човешки съкровища – България” и съхранението им в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ

/

Дейността на ЮНЕСКО

Мила Сантова. ЮНЕСКО: Експертно съвещание – Междуправителствена работна група за разширението или адекватния обхват на един елемент

Тошиуки Коно. Баланс на елементите, вписани в Листите: актуални тенденции, категории и примери

Преглед

Николай Вуков. Шеста регионална среща на експерти по нематериално културно наследство от Югоизточна Европа – Атина, май 2012 г.

Стела Ненова. Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.

Ива Станоева, Стела Ненова. Национален семинар по нематериално културно наследство

Публикувано

Ангел Янков. Ирена Бокова, Валентина Ганева-Райчева. Културното разнообразие на България. Пловдив: Летера, 2012

Миглена Иванова. Guidebook for the Documentation of Intangible Cultural Heritage. Seoul: Graphic Korea Co., 2011


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре