Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVIII, 2022, кн. 2


СРЪБСКА ФОЛКЛОРИСТИКА

Съставители: Веселка Тончева, Смиляна Джорджевич Белич

Водещ редактор: Катя Михайлова


Епически песни и изпълнителство – формули, мотиви, нематериално културно наследство

Бошко Сувайджич. Битката на змея с орлите. Формулите на бугарщиците и съвременните записи

/

Даниела Петкович. Непокорният юнак в южнославянските епически песни и руските билини

/

Данка Лаич Михайлович. Сръбското епическо пеене в съпровод на гусла между научната тема и нематериалното културно наследство: етномузикологична перспектива

/

Народна история, мемоаристика, архиви

Бранко Златкович. Управленската и съдебната практика на Милош Обренович – от историята до народната история

/

Неманя Радулович. Мемоаристика и „друг фолклор“

/

Марина Младенович Митрович. Диалектолог, етнограф, писател: стратегии за вторична текстуализация на народните приказки в Етно­графската сбирка на Архива на Сръбската академия на науките и изкуствата до 1914 година

/

Фолклорни пророчества и прогнози

Смиляна Джорджевич Белич. Разказите за пророчески сънища: към изследването на фолклорната култура на сънуване

/

Лидия Делич. Прогноза за времето: от епичния „край на света“ до апокалипсиса днес

/

Публикувано

Ана Савич. Фолклорът и фантастиката в славянски контекст

Деян Илич. „Вода от извор извирала“ – за символиката на водата в южнославянската устна поезия

Ана Вукманович. Разомагьосване, повторно омагьосване и фолклорни жанрове


Садржај и резимеи на српском језику

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре