Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVI, 2020, кн. 1


ПРЕМЪЛЧАНО И НЕЧУТО

Съставители: Димитър Атанасов, Божидар Алексиев

Венета Янкова. За татарите от Североизточна България и техните забравени гласове

/

Димитринка Демирова. Международният ромски съюз, световните цигански конгреси и активистите на циганското движение в Шумен (1966–1981 г.)

/

Антон Ангелов. „Цаката била в кацата…“ или как градският шлагер преживя социализма

/

Андреана Ефтимова. Езиково табу и детабуизация на медийната реч (Номинации за обозначаване на половата принадлежност и на семейните и сексуални отношения)

/

Богдан Дичев. Забраненият смях

/

Ирина Коларска. Демоничните образи на Баба Марта и Дядо Коледа

/

Божидар Алексиев. Към интерпретацията на тюрбето Елмалъ баба в село Биволяне, Кърджалийско: забравена, премълчана или нечута легенда?

/

Публикувано

Валентина Ганева-Райчева. Анатол Анчев. Песните на дядо ми Анчо от село Батулци. София: ИЕФЕМ – БАН, Изд. къща „Тип-топ прес“, 2018

Катерина Терзиева. Ленка Будилова, Марек Якоубек. Българските чехи. Случаят Войводово (Социалноантроположки ескизи). София: Парадигма, 2016

Преглед

Стела Ненова. Международна научна конференция по повод 150 години БАН „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре