Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLIX, 2023, кн. 1


ФОЛКЛОР И МЕДИЙНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (Българо-чешки паралели)

Съставители: Владимир Пенчев, Ярослав Отченашек

Водещи редактори: Катя Михайлова, Валентин Воскресенски, Станой Станоев


Ярослав Отченашек. Чешката телевизионна реклама и фолклорът – начини за употреба на народните традиции от масмедиите

/

Невена Димитрова. Традиция и иновация (Как фолклорната култура на Чехия и България намира нов живот в медийната среда през време и след пандемията от 2020 година)

/

Ева Шипецова. Интернет мемовете като част от политическата комуникация и участие (Наблюдения върху словашката онлайн платформа Zomri)

/

Ангелина Илиева. Фалшивите новини – функции и интерпретации в българското медийно пространство

/

Записки от терена

Владимир Пенчев. Фестивали, позоваващи се на традицията (Някои наблюдения на медийното им отразяване)

Публикувано

Ярослав Отченашек. Политическият виц през втората половина на XX век и днес

Ивана Сръбкова. Чешката и словашката следа в България

Преглед

Райна Рождественска. Международна славистична научна конференция „Интердисциплинарно изследване на изворите за език и духовна култура: словашко-славянски взаимовръзки“

In memoriam

Владимир Пенчев. Простихме се с изявен изследовател на българската общност в Чехия. Мирям Моравцова (1931–2023)

Владимир Пенчев. Отиде си изследовател на фолклора на словаците в България. Вера Гашпарикова (1928–2023)


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре