Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLIX, 2023, кн. 4


ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА В ГРУЗИЯ

Съставители: Йордан Люцканов, Нино Абакелиа

Водещ редактор: Божидар Алексиев


Йордан Люцканов, Нино Абакелиа. От съставителите

Инга Гхутидзе. Етническата памет в топонимите на Артануджи (историческа Грузия)

/

Гулико Квантидзе. Из историята на грузинския етнокостюм

/

Нино Абакелиа. Св. Георги в грузински културен контекст

/

Кетеван Хуцишвили. Религиозност в трансформация: народни и нормативни религиозни практики в Източна Грузия

/

Марине Турашвили. Трансформация на образа на „чинка“ във вярванията на съвременните грузинци (Според устни разкази и архивни текстове)

/

Лия Каричашвили. Грузинските народни поговорки и афоризмите на Шота Руставели

/

Тамаз Габисониа. За приноса на църковните песнопения към развитието на грузинската фолклорна полифония

/

Йордан Люцканов. Шедьовърът на Руставели – ренесансова поема или средновековен роман?

/

Публикувано

Владимир Пенчев. Българските културно-просветни организации в Чехия. Homo Bohemicus, 2021, № 1–2

Юбилейно

Станой Станоев. Фолклористиката като съдба. Проф. д.ф.н. Анатол Анчев на 70 години

Ангелина Илиева. Анатол Анчев. Превъплъщения (Притчи за изначалото). София: Издателска къща „Тип-топ прес“, 2022


Съдържание на сп. „Български фолклор”, год. XLIX, 2023


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре