Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVII, 2021, кн. 2


СЪНИЩА И СЪНОТЪЛКУВАНЕ

Съставител: Анатол Анчев

Водещи редактори: Валентина Ганева-Райчева, Ангелина Илиева


Анатол Анчев. Сънищата и сънотълкуването в българската традиционна култура

/

Мария Китанова. Лингвистични механизми при тълкуване на сънищата според Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг

/

Николай Вуков. Сънят-приказка

/

Вихра Барова. Интерпретация на сънищата от антропологична перспектива (Сънуването в различните култури)

/

Калина Мичева-Пейчева. Езикът на сънищата

/

Григор Хар. Григоров. Митът за Едип – нова интерпретация

/

Невена Димитрова. Сън по време на война. Чочарка

/

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре