Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVII, 2021, кн. 1


КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПАНДЕМИЯ: КАЗУСИ/ИНТЕРПРЕТАЦИИ/АНАЛИЗИ

Съставител: Мила Сантова

Водещи редактори: Ива Станоева, Станой Станоев


Мила Сантова. От съставителя

Мила Сантова. Пандемия, европейски и международни институции, политики…

/

Йоана Спасова-Дикова. Пандемични държавни културни политики в България в областта на изпълнителските изкуства (2020–2021). Тенденции и перспективи

/

Радка Братанова. За музикалнофолклорното творчество и работата на някои културни институции по време на пандемия

/

Стела Ненова. Читалищата по време на пандемия – политики и практики

/

Елена Водинчар. Културната политика към българите в Молдова, Украйна и Румъния и предизвикателства на COVID-19

/

Даниел Фокас. Гръцко-български сдружения за приятелство в България след 1989 г. и ефектите на пандемията от COVID-19

/

Публикувано

Валентина Ганева-Райчева. Етнология и епидемии. Социокултурни измерения на пандемията от COVID-19. Съставители: Вихра Баева и Ангелина Илиева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2021

Владимир Пенчев. Barbora Půtová. Antropologie turismu. Praha: Karolinum, 2019

Валери Стоянов. Историческа памет и образи – различният подход към миналото

Преглед

Стела Ненова. Научна конференция „Опазване на културното наследство – анализи, документи, практики“

Ирина Аргирова, Мирелла Кафкова. Национална научна кръгла маса „Динамика на социалното пространство“


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре