Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІІ, 2016, кн. 3


МУЗЕЯТ: познание, интерпретация и съпреживяване

Съставители: Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова

Франсоа Рюег. Етнографските колекции на мисионерите: каква е връзката със социалната антропология

/

Ирена Бокова. Музей и културен пейзаж

/

Николай Ненов. Първи април в музея. Изграждане на желани образи, търсене на публики и политики за достъп до наследството

/

Соня Алексиева. Музеите – видими и невидими участници в туристическите изложения

/

Иво Попов. Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите

/

Тома Томов. Историческа възстановка или историческо „преиграване“

/

Портрети

Стоянка Бояджиева. За Светла Петкова – между спомените и признанието

Публикувано

Мила Сантова. Едно нестандартно представяне: Jean-François Gossiaux. Les débris épars du progrès. Évolutionnisme vs anthropologie. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016

Преглед

Силва Налбантян-Хачерян. Европейска среща на експерти по нематериално културно наследство. Фестивал на наследството в Музея на открито в гр. Сентендре, Унгария, 14–16 май 2016 г.


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре