Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLIX, 2023, кн. 3


(НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Съставител: Бехрин Шопова

Водещ редактор: Наталия Рашкова


Бехрин Шопова. „Твое е само това, което си раздал“. Погребална и поменална обредност при българи мюсюлмани (По примери от село Брезница, Гоцеделчевско)

/

Петьо Кръстев. Три поколения фолклорни музиканти от зурнаджийския род Лиманови

/

Албена Накова, Ваня Иванова. Европейски измерения на съвременната идентичност на българските граждани

/

Таня Матанова. Форми на идентификация сред българо-арменци (По примери от гр. Хасково)

/

Пламена Стоянова. Патриотизъм, национализъм и настроения към ромския етнос в България

/

Мина Христова. Блог адаптацията на рускоговорещите жени имигрантки в България: специфики на процеса, онлайн поведението и идентичността

/

Публикувано

Наталия Рашкова. Венета Янкова. Преводачи на култури (Унгарски свидетелства за Североизточна България от ХХ век). София: Парадигма, 2020

Катя Михайлова. Български общности в чужбина. Аспекти на културата, идентичността и миграцията. Съставители Валентин Воскресенски, Мина Христова, Таня Матанова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021

Бехрин Шопова. Магдалена Славкова. Busco trabajo. Работа и социални отношения на българите в Испания. София: Парадигма, 2022

Валентина Ганева-Райчева. Словесност – традиции – фолклор. Том 1. Съставител и научен редактор Николай Вуков. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022

Мария Иванова. Миглена Петкова. Местно знание и идентичност. Селищната памет на балканджиите от Килифаревския район в разкази, предания и легенди. Велико Търново: Фабер, 2022


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре