Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVIII, 2022, кн. 1


ГРАЖДАНСКИЯТ ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

Съставител: Григор Хар. Григоров

Водещ редактор: Ангелина Илиева


Григор Хар. Григоров. За дуалистичния характер на българския граждански празничен календар

/

Лина Гергова. Гергьовден в Поморие – разделящ и споделян

/

Светла Казаларска. Празникът „Кюстендилска пролет“ и социалистическата празничност: „Изобретяването“ на празника (Част I)

/

Искрен Великов. Градска празничност в епидемична обстановка

/

Йордан Люцканов. Юбилеите на руската емиграция в България (1919 – 1944) през нейните вестници: приоритет на снизхождащото приспособяване

/

Публикувано

Албена Георгиева. Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. Т. 1, 2020. Т. 2, 2021

Рада Славинска. Милковица през погледа на Зоя Микова


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре