Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLV, 2019, кн. 1


ЧИТАЛИЩЕТО

Съставител: Мила Сантова

Мила Сантова. Уводни думи

Мила Сантова. Читалището: трансмисия, единение, институция

/

Силвена Байракова. Читалищата като част от развитието на гражданския сектор в България в периода от 1878 г. до 1944 г.

/

Стела Ненова. Общности и читалищна институция в съхранението на нематериалното културно наследство – нормативни документи и практики

/

Силва Налбантян-Хачерян. Общински годишни програми за развитие на читалищна дейност в контекста на опазване на нематериалното културно наследство

/

Маргарита Карамихова, Петко Ст. Петков. Читалищата в съвременното университетско преподаване (Проучване на случай – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

/

Пламена Заячка. Общност и право на културно наследство в Конвенцията на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото

/

Публикувано

Еля Цанева. Between the Visible and the Invisible: The Intangible Cultural Heritage and the Museum. Editors: Mila Santova (lead editor), Iveta Todorova-Pirgova, Mirena Staneva. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018

Анелия Касабова. Българската етнология в началото на ХХI век – теория и практика. Сборник с материали от конференцията в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80-годишнината от рождението му, 24–25 март 2016 г., София, ИЕФЕМ – БАН. Съст. Валентина Васева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017

Преглед

Евгения Грънчарова. XXVI Международен фестивал „Празник на децата на планините“. Втора международна научна конференция „Детският фолклор – между традицията и съвременността“, 22–29 юли 2018 г., Нови Сонч, Полша

In memoriam

Доротея Добрева. За Инес Кьолер-Цюлх – признат изследовател, уважаван и обичан колега и искрен приятел на България (1941–2019)


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре