Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІV, 2018, кн. 3


ГРАДИНАТА

Съставители: Валентина Ганева-Райчева, Петър Петров

Петър Петров, Валентина Ганева-Райчева, Десислава Димитрова, Теодора Иванова, Юлия Босева, Яна Янчева. Градината – място на биокултурно разнообразие

/

Яна Янчева. Градинарството в едно планинско село през 40-те и 50-те години на ХХ век: социални аспекти

/

Валентина Ганева-Райчева, Десислава Димитрова, Теодора Иванова. Растения и идентичност: от биокултурните характеристики към валоризацията на местни растителни ресурси

/

Емилия Ченгелова. Градските градини: възможност за разгръщане на градското земеделие чрез потенциала на неправителствените организации

/

Албена Накова. Биоградината в училище – образователни, възпитателни, здравословни ефекти

/

Юбилейно

Ана Илиева на 85 години

Публикувано

Иванка Петрова. Музеят отвъд нацията? Съставители: Николай Вуков, Светла Казаларска, Иглика Мишкова. София: ИК „Гутенберг“, 2016

Валентина Ганева-Райчева. Мила Маева. Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. София: Парадигма, 2017

Станой Станоев. Анатол Анчев. Вицове за луди, садисти и канибали. София: Тип-топ прес, 2017

Антоанета Запрянова. Манчо Веков. Генеалогията в българската историография в годините на прехода (1990–2015). Историографски и наукометрични аспекти. София: Дио мира, 2017


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре