Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІIІ, 2017, кн. 2


ОТ ПАСИЩЕТО ДО ЩАНДА. МЕСТНИ АГРАРНИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Съставител: Петър Петров

Водещ редактор: Ива Станоева


Петър Петров. От съставителя

Начо Димитров. Отглеждането на застрашени от изчезване местни породи в европеизираща се България: фактори, стратегии, наративи

/

Николай Вуков. Традиционни практики и европейски изисквания: превъплъщения на традицията в регионално означени месни специалитети в България

/

Ивайло Марков. Киселото мляко и неговите локални инструментализации – между родовата памет, културното наследство и европейските проекти

/

Иванка Петрова. Икономиката среща традицията. Конструиране и употреба на културно наследство в стопански контекст

/

Атанаска Станчева. Устойчиво земеделие – глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи

/

Фотоесе

Петър Петров, Николай Велев. Разходка с овчар. Интердисциплинарни приближения

Юбилейно

Ирина Коларска. Владимир Пенчев на 60 години!


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре