Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІIІ, 2017, кн. 1


РЕГИОНИ И ГРАНИЦИ

Съставител: Валентина Ганева-Райчева

Франсоа Рюег. Мобилност, многообразни идентичности и религиозен синкретизъм в Добруджа. Глобализация на културата с дълга история

/

Магдалена Елчинова. Истанбул в представите на туристите от България

/

Петър Петров. „Много такива хора са, трудно се разбираме с тях“. За границите в трансграничното сътрудничество

/

Ивайло Марков. (С)поделена природа? Природно наследство и местно развитие в един регион от българо-сръбското пограничие

/

Мина Христова. „Българин по професия. Българин по потекло“ (Записки върху идентичността)

/

Виолета Периклиева. Споделено културно-историческо наследство и трансгранично сътрудничество?

/

Студентско научно творчество

Делян Люцканов. Никой не ходи по Луната: носталгия, памет и политически дискурс в Странджа

/

Публикувано

Красимира Кръстанова. Стопански миграции, институции и организационен живот на българите в диаспора. София: ИК „Арка“, 2015

Валентина Ганева-Райчева. Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко проучване. Том 2. Съставители: Ива Пенкова, Владимир Пенчев. София: ДАБЧ, Изд. „Парадигма“, 2016


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре