Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХІХ, 2013, кн. 2


ИДЕИ И ТЕРЕНИ

Веселка Тончева. Локална идентичност – употреби на термина

/

Вихра Баева. Супермаркетът като терен или антропологичен поглед към опаковките

/

Николай Вуков. „На граничната бразда” – политики, практики, следи в паметта

/

Цветелина Димитрова. „Фолклорната носталгия” или за терените на българската етнология и фолклористика

/

Преглед

Емилия Бояджиева-Пеева. Научна конференция с международно участие „Маскарадните игри – визуален разказ”, Перник, 1 февруари 2013 г.

Юбилейно

Валентина Ганева-Райчева. От познанието към самопознанието. Професор Анатол Анчев на 60 години

Публикувано

Валентина Ганева-Райчева. Нощта в народните вярвания и представи. Съст. Ангел Янков. Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т. 6. Пловдив: РЕМ, Блаком ЕООД, 2011

Даниел Фокас. Нов сборник, посветен на светците и светостта в Централна и Източна Европа

Милена Любенова. Пенка Пейковска. Българските общности в Унгария през XIX–XX век. Миграции и историко-демографска характеристика. София: Институт за исторически изследвания – БАН, 2011

In memoriam

Александър Арнаудов. Иван Джуренов в българската фолклористика (По повод 90-годишнината му. 1922–2012)


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре