Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVIII, 2022, кн. 4


ПОТОПЕНО НАСЛЕДСТВО

Съставител: Лина Гергова

Водещ редактор: Валентина Ганева-Райчева


Лина Гергова. Потопено наследство, изгубени места и пейзажи на паметта

/

Григор Хар. Григоров. Българските язовири. Политика по именуване

/

Петър Петров. Несигурност при преселване от язовирната чаша

/

Олга Белова. Цимлянското море в разказите на жителите на потопените (преселени) станици

/

Георги Георгиев. Живот с реката: един пример от село Драганово

/

Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. „Язовир Йовковци е истинско богатство“: спомените на един хидростроец

/

Ирина Ковал-Фучило. „Нашите преместени гробища“: концепцията за гробище в наративите за принудително преселване

/

Публикувано

Станой Станоев. Превъплъщения на словото, прояви на фолклорното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоянка Бояджиева. Съст. и ред. Вихра Баева, Валентина Ганева-Райчева, Вихра Барова, Мариянка Борисова, Николай Вуков. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022

Валентина Ганева-Райчева. Лозанка Пейчева, Божидар Алексиев, Валентин Воскресенски, Елена Александрова, Лина Гергова, Мариянка Борисова, Николай Вуков, Стефан Дечев, Таня Матанова, Яна Гергова. Конструиране на българско национално културно наследство в чужбина. София: ИЕФЕМ – БАН, ИК „Парадигма“, 2022

In memoriam

Божидар Алексиев. Проф. д.и.н. Цветана Георгиева (1937‒2022)


Съдържание на сп. „Български фолклор”, год. XLVІІІ, 2022


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре