Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVI, 2020, кн. 4


ХРИСТИЯНСКА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР В СЪВРЕМЕННОСТТА

Съставител: Катя Михайлова

Водещ редактор: Наталия Рашкова


Яна Гергова. Църквата „Св. Антоний“ в Мелник – чудотворни обекти и ритуални практики

/

Мира Маркова. Трансформации на фолклорната и религиозната култура в Странджа през призмата на обичая Еньова буля и култа към св. Модест

/

Наталия Рашкова. Католическият празник Тяло и Кръв Христови в българско и полско село (Съпоставително изследване)

/

Даниел Фокас. Чудотворни мироточиви икони и съвременни поклоннически практики сред православните християни – по примери от Тереспол (Полша) и Шумен (България)

/

Стефка Венкова. Полски духовни песни в българската източнокатолическа музика

/

Валентин Воскресенски. Култът към католическите мъченици на тоталитаризма в България (1944–1989)

/

Публикувано

Миглена Христозова. Веда Словена. Адаптирано издание. Адаптация и поетически превод Росен Р. Малчев. Съставители: Миглена Христозова, Константин Рангочев. Художник Марко Марков. София: Издателство „Ракета“, 2019

Наталия Рашкова. Рада Славинска. Предпоставки за възникване на жанра „песен за народен хор“. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, 2019


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XLVI, 2020


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре