Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІIІ, 2017, кн. 4


ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 6

Съставител: Галина Лозанова

Водещ редактор: Божидар Алексиев


Проф. дин Любомир Миков на 70 години

Евгения Троева. Мюсюлманите в България – изследователски проблеми и приноси

/

Орлин Събев. Власт и неподвластни страсти: проституцията в османското общество (XVIII век)

/

Божидар Алексиев. Културни организации и идентичност на турците в България в началото на ХХІ век

/

Любомир Миков. Графитите от Имарет джамия в Пловдив (Критичен коментар)

/

Ленияра Джелилова, Ахтем Джелилов. Стари надгробни паметници от района на Судак, Крим

/

Хипотези

Хасан Азиз-оглу Хасанов. Скито-сакски източници на орнамента бута

/

Публикувано

Орлин Събев. Любомир Миков. Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015

Оксана Минаева. Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на проф. Людмил Христов. Съставител: Кристиян Постаджиян. Редактори: Ирена Бокова, Соня Алексиева. София: Издателство на Нов български университет, 2017

Преглед

Лина Гергова. Международна научна конференция “The ‘State Artist’ in Romania and Eastern Europe”, Букурещ, 5 октомври 2016 г.


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XLIІІ, 2017


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре