Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІIІ, 2017, кн. 3


БЪЛГАРИ И ГЪРЦИ: ЛИНИИ НА ПРЕСИЧАНЕ

Съставител: Божидар Алексиев

Оксана В. Чоха. Новогръцки и български разкази за магьосници, които свалят месечината от небето

/

Иглика Мишкова. Маскарадът в Драмско

/

Юра Константинова, Димитър Ницов. Балканските войни – един гръцки поглед от началото на ХХ век

/

Даниел Фокас. Към историята на гръцката общност в София от средата на ХХ век до днес: първите години

/

Таня Матанова. Българското неделно училище „Св. Вмчк Георги Зограф“ в Солун – институция, консолидационен център, медиатор на българско културно наследство

/

Юбилейно

Наталия Рашкова, Ирена Бокова. Валентина Ганева-Райчева на 60 години: с научно любопитство и отдаденост в изследването на култури

Валентина Ганева-Райчева. Виден изследовател на епическата традиция и харизматичен преподавател (По повод 60-годишнината на проф. Пламен Бочков)

Публикувано

Ана Лулева. Начо Димитров. Трудова мобилност на каракачаните в България. София: Гутенберг, 2015

Божидар Алексиев. Един американски поет за храната в Гърция. Кристофър Бакън. Мед, маслини, октопод. Превод: Петя Петкова. София: Прозорец, 2014

Сергей Рожков. Таня Матанова. „С две родини, два езика, две култури...“ Поколението от смесен брак – идентичност и етнокултурни характеристики. София: Парадигма, 2016

Преглед

Албена Георгиева. Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните в Централна и Югоизточна Европа, Краков, 11–14 октомври 2016 г.

In memoriam

Мила Сантова. Жан Кюизение (1927–2017)


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре