Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLІI, 2016, кн. 1


ИДЕНТИЧНОСТИ – РЕЛИГИИ – МИГРАЦИИ

Съставител: Екатерина Анастасова

Водещ редактор: Станой Станоев


Екатерина Анастасова. От съставителя

Виктор Шнирелман. Русия срещу антихриста: страховете на православната общественост и позицията на Църквата

/

Александър Ганчев, Владимир Милчев, Александър Пригарин. Локализиране на балканската прародина на българите туканци от Бесарабия и Таврия според писмени и фолклорни източници

/

Алберто Алонсо-Понга Гарсия, Мария Хесус Пена Кастро. От българи към европейци: бележки върху интеркултурализма, локализма и идентичността

/

Маре Къйва. Поклонничеството в секуларизираното общество – възраждане и особености

/

Реет Хийемяе. От небесен пътеводител до комерсиален вестител: за стереотипите на ангелския образ в потребителските реклами

/

Публикувано

Радост Иванова. Klaus Roth (Ed.). Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe (=Ethnologia Balkanica 17/2014)

Иван Маразов. Владимир Демирев. Местно знание и сакрална топография в Сливенско. Сливен: ИК „Жажда“, 2014

Тодор Божинов. Марек Якоубек. Войводово, едно непознато чешко село в България. София: Парадигма, 2013

Преглед

Стела Ненова. Национална среща на тема „Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства“

Валентин Воскресенски. Трета научна конференция от поредицата „Дебати в музеологията“


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре