Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XL, 2014, кн. 2


ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ

Съставител: Вихра Баева

Водещ редактор: Божидар Алексиев


Джон Ийд. Поклонничеството и развитието на едно римокатолическо светилище в променяща се Европа: Лурд и България

/

Иванка Гергова. Поклонение на тиноската Евангелистрия. Свидетелството на образите

/

Маргарита Карамихова. Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград)

/

Евгения Троева. Ню ейдж поклонничества в България

/

Записки от терена

Григор В. Григоров. Похвала за Поклонението (Или опит за споделяне на преживяното от посещенията на Света гора и Камино де Сантяго)

Юбилейно

Светла Петкова. Проф. д.ф.н. Албена Георгиева – авторитетно присъствие в научната общност

Преглед

Валентин Воскресенски. Юбилейна кръгла маса в чест на проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Чаяна Божкова. Осма годишна среща на експертната мрежа по нематериално културно наследство от Югоизточна Европа

Публикувано

Вихра Баева. Иванка Гергова. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2012

Евгения Троева. Свети места в Софийско: култове, разкази, образи. Съставител и научен редактор Албена Георгиева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре