Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХVІI, 2011, кн. 2


РАКУРСИ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА. Изследвания на етничната, религиозната и културната другост

Съставители: Владимир Пенчев, Станой Станоев, Ирина Коларска

Уводни думи

Владимир Пенчев. За хората и термините, или за българите извън България

Веселка Тончева. Живот на граница (Голо Бърдо, Гора и Мала Преспа, Република Албания)

/

Ирина Коларска. Денят на св. св. Кирил и Методий в Чехия – единство между религиозното и светското

/

Вероника Гроздев-Колачинска. Традиционните песнопения на българските католици. Между sacrum и profanum

Галина Лозанова. Великанът Аудж ибн Анак и пророкът Нух

/

Любомир Миков. Коментар върху датирането на османските обществени бани по българските земи (XV–XIX век)

/

Станой Станоев. „Темза, сър...“. Един екзотичен образ в българското вицово пространство

/

Лина Гергова. Етностереотипи и труд (граждани, не-граждани и свръх-граждани)

/

Екатерина Анастасова. Зор Алеф и Единното учение – между България, Русия и ЕС

/

Докторанти

Светослава Тончева. Антропософската менталност – духовно-научен светоглед?

/

Публикувано

Михаела Кузмова. Marek Jakoubek. Vojvodovo. Etnologie krajanské obce. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno, 2010


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре