Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХVІI, 2011, кн. 1


БЪЛГАРИЯ – УНГАРИЯ. ЕТНОКУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Съставител: Наталия Рашкова

Български изследвания на унгарски терен

Наталия Рашкова. Етнокултурни традиции и съвременност – български поглед към Унгария

/

Валентина Ганева-Райчева. Съвременният музей – посредник в общуването (Българо-унгарски паралели)

/

Пенка Пейковска. Българското училище в Будапеща (1918–1936). Социално-антропологически анализ на неговата главна книга

/

Етноложки оптики в Унгария

Балаж Балог. Минало, възможности и перспективи в изследването на съвременността (Из работата и плановете на Института по етнология при Унгарската академия на науките)

Михай Хопал. Бележки върху шаманизма

/

Каталин Юхас. Унгарската „fürdő”: място за отдих, развлечение, възстановяване и лечение. Исторически преглед

Тюнде Тураи. Пенсионни системи и културни разбирания за старостта – отношение между понятията на макро- и микроравнище

Пирошка Сабо. Житейски стратегии от Надракош

Балаж Боршош. Реки, блата и земеделски земи. Изследователски перспективи за екологичната история на Унгария чрез примери от Бодрогкьоз, Североизточна Унгария

Докторанти

Ангелина Илиева. Изкуство и изпълнение в българските ларп игри

/

Читалища

Румяна Методиева-Иванова. Група за автентичен фолклор „Извор”, гр. Трявна

Юбилейно

Пенка Пейковска. Академик Атила Палади-Ковач на 70 години

Катя Михайлова. Лиляна Богданова в науката и живота

Преглед

Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова. Изложбата „СПОДЕЛЕНА ТРАКИЯ” – един визуален резултат от изследователски проект

Публикувано

Петя Клинкова. Размисли за същността и проблемите на „градската памет” или Моят субективен опит за рецензия на едно интересно антроположко изследване (Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno, 2009)

Анатол Анчев. Еля Цанева, Анни Кирилова, Ваня Николова. Осиновяването в българската културна традиция. София, Изд. на Етнографския институт с музей – БАН, 2010

Ана Стефанова. „Златното момиче” на Красимира Байчинска – Златен Път отвъд Огледалото


Авторите в броя


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре