Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Списание „Български фолклор“ се разпространява в университети, научни центрове и културни институции в България, Европа (Австрия, Великобритания, Германия, Унгария, Словения, Белгия, Чехия, Словакия, Полша, Хърватия и др.) и извън нейните граници (Австралия, САЩ, Япония, Китай) чрез системата за международен книгообмен на Българска академия на науките и чрез абонаменти, извършвани от разпространителски фирми.

Списание „Български фолклор“ се разпространява и чрез електронните библиотеки CEEOL и EBSCO.

Броеве на „Български фолклор“ могат да се закупят в Националния етнографски музей, в книжарницата на Българската академия на науките, както и в редакцията на списанието