Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVII, 2021, кн. 3


Съставител: Станой Станоев

Владимир Пенчев. По следите на благодарствената памет, или още веднъж за „българските“ чехи

/

Владимир Домозетски. Социокултурни изражения на съвременната трудова миграция от България в Италия

/

Бехрин Шопова. Музикални прояви в религиозната практика на турци сунити от Южна България

/

Емилия Бояджиева-Пеева. Зооморфната маска в зимните маскарадни игри: примерът Турка

/

Пламена Заячка. Включване на общностите в процеса на опазване и социализация на наследство – правнонормативни документи на водещи международни организации

/

В памет на проф. Тодор Ив. Живков (1938–2001)

Еля Цанева. „Етничният синдром“ четвърт век по-късно – едно научно откровение за народа, паметта и историята

/

Публикувано

Николай Вуков. Анатол Анчев. Фолклорът на работниците от едно звено на каналджийска бригада. София: Тип-топ прес, 2017

Преглед

Райна Рождественска. Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре