Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Списание „Български фолклор“

Институт за етнология и фолклористика

с Етнографски музей

Българска академия на науките

ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6

1113 София, България

 

Електронна поща: bulfolk@abv.bg

Посетете ни във Фейсбук